XXXVI Rajd Zima " Szlakami Powstania Styczniowego "

 

 LOGO1

ORGANIZATOR

Oddział Miejski PTTK w Płocku

przy współpracy z SKKT – PTTK „Mechkon” ZST Płock

CEL RAJDU

Uczczenie 156 rocznicy Powstania Styczniowego

Aktywny wypoczynek po nauce i pracy

Poznanie szlaków turystycznych okolic Płocka

TERMIN RAJDU

Rajd odbędzie się dnia 23 lutego 2019 roku bez względu na pogodę na niżej wymienionych trasach.

KOMANDOR RAJDU – Zbigniew Sokołowski

TRASY I ICH KIEROWNICY

1.Trasa P – 1 : Kol. Roman Jaskulski

                         Kol. Marek Lewandowski      

Start godz. 10.00 – ul. Kazimierza Wielkiego ( Dom Technika)-

- Kąpielisko Miejskie Sobótka – Rybaki- Mostowa – ZST      - 5km

2. Trasa P – 2 : Kol. Jarosław Janicki

                          Kol. Zbigniew Sokołowski

Start-10.00 – Odwach ( ul.Tumska4) –Pomnik Generała Zygmunta Padlewskiego-ul. Powstańców-

ul. Słoneczna – ZST   - 5km                                                

3. Trasa P -3 : Kol. Roman Sadowski

                         Kol. Anna Siulborska      

Start godz. 9.30 – Borowiczki koło Cukrowni – ul. Gmury –

Cmentarz Garnizonowy – ZST   - 10km

4. Trasa P-4 – trasa dowolna

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

Zgłoszenia na rajd należy kierować na adres : Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK

w Płocku, ul. Tumska 4 do dnia 19.02.2019r

Wpisowe w wysokości 5 zł – członkowie PTTK, 7 zł – pozostali uczestnicy, należy wpłacać do kasy Oddziału PTTK

Opiekunowie grup szkolnych opłat nie wnoszą.

Osoby uczestniczące w imprezie dokonują wpłat na pokrycie kosztów jej organizacji. Rajd nie ma charakteru komercyjnego , jest imprezą non profit przygotowaną na zasadzie samoorganizacji.

W razie nie uczestniczenia w Rajdzie wpisowe nie będzie zwracane.

 

UBEZPIECZENIE- członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za 2019 rok są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie.

ŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

-   znaczek rajdowy

-   punkty na OTP

-   puchary i dyplomy dla drużyn

-   opiekę przodownicką i przewodnicką na trasie

Obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty i Kodeksu Drogowego.

Każda drużyna zobowiązana jest posiadać podręczną apteczkę.

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

PRZEBIEG RAJDU I ZAKOŃCZENIE

Drużyny na punkty startowe dojeżdżają we własnym zakresie.

Po zameldowaniu się na starcie, wyruszają na trasę pod opieką przodowników i przewodników PTTK.

Organizatorzy oczekują na uczestników rajdu na terenie Zespołu Szkół

Technicznych Al. Kilińskiego 4   Płock.

Około godziny 12.00 odbędzie się zakończenie rajdu.

REGULAMIN SĘDZIOWSKI

Wszystkie drużyny biorące udział w rajdzie mogą ubiegać się o puchary

za I, II i III miejsce w klasyfikacji szkół podstawowych, gimnazjów, średnich i Kół Zakładowych PTTK.

Podstawą do oceny jest suma punktów całego zespołu.

Wprowadza się następujące kryteria oceny:

1. Za każda osobę zgłoszoną na rajd                                                  - 1pkt

2. Za legitymację PTTK z aktualnie opłaconymi składka                     - 5pkt

3. Za posiadanie odznaki turystycznej w reprezentowanej dyscyplinie

   bez względu na jej stopień                                                                - 1pkt

4. Za program zaprezentowany przy ognisku do                                - 20pkt

5. Dodatkowo według uznania sędziów za zachowanie się drużyn

   w czasie marszu i na terenie zakończenia do                                   - 5pkt

Pozycje 2 i 3 regulaminu winny być potwierdzone odpowiednim wpisem do karty

zgłoszenia.

DO ZOBACZENIA NA TRASACH RAJDU

Z   TURYSTYCZNYMI   POZDROWIENIAMI

                                                                                               ORGANIZATORZY

LOGO1

 

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz

ponadgimnazjalnych do skłdania prac na XXVI Ogólnopolski Młodzieżowy

Konkurs Krajoznawczy " Poznajemy Ojcowiznę"

Prace należy złożyć do 22.02.2019r w  Oddziale Miejskim PTTK Płock.

Regulamin konkursu dostępny w siedzibie PTTK ul. Tumska 4 Płock

lub na  stronie ZG PTTK

http://www.mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/poznajemy-ojcowizne