Blue Flower

×

Błąd

Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

 Regulamin Rajdu Powitanie Wiosny

I. ORGANIZATORZY  

Komisja Turystyki Pieszej przy Oddziale  Miejskim PTTK w Płocku

SKKT – PTTK „Gobtroters” przy III LO im. M. Dąbrowskiej w Płocku

II. CELE  RAJDU

Popularyzacja kwalifikowanej turystyki pieszej

¨Aktywny wypoczynek po nauce i pracy

¨Poznanie okolic Płocka

¨Upowszechnienie wiedzy o zwyczajach ludowych w Polsce

¨Uczczenie roku „Wisła Łączy”

KOMANDOR  RAJDU – Bogdan Majewski

 

III. TERMIN

Rajd odbędzie się w dniu 18.03.2017r. bez względu na wszystkie możliwe przeciwności losu.

IV. TRASY  I   ICH   KIEROWNICY:

 

Ÿ     TRASA   P – 1                            Kol. Józef Wrzeszczyński, Roman.Jaskulski

Ÿ         Brwilno Górne (kościół) – Brwilno Górne (mogiła) - Maszewo – Płock III LO

    12  km

Start: Brwilno Górne (kościół)  o godzinie 8.30

Dojazd na trasę we własnym zakresie

Ÿ     TRASA   P –  2                           Kol. Roman Sadowski,  Anna Siulborska

Maszewo Duże – Leśniczówka Brwilno  – Płock III LO                            12  km

Start :  Parking przy sklepie spożywczym Maszewo Duże, ul.  Brwileńska   o godzinie 9.00  (dalej- szlak czerwony  )

Dojazd na trasę we własnym zakresie

Ÿ     TRASA   P – 3                     Kol. Hanna Jankowska,  Joanna Bojanowska

                                                           Zbigniew sokołowski, Jarosław Janicki

    Szlak turystyczny spacerowy na terenie miasta Płocka do III LO    

Opis szlaku w załączeniu                                                                           7  km  

Start : Plac przed stadionem Wisły o godzinie 1030 

    Dojazd na trasę we własnym zakresie

Ÿ    TRASA   P – 4                 dowolna    

V. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

Zgłoszenia na rajd należy kierować na adres: Oddział miejski PTTK Płock,

ul. Tumska 4   w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 13 marca 2017r

Wpisowe w wysokości:

Młodzież szkolna: członkowie PTTK – 5 zł, pozostała młodzież 7 zł

należy wpłacić do kasy Oddziału lub na konto : 84124031741111000028899941.Opiekunowie grup szkolnych opłat nie wnoszą.

 

VI .ŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

- punkty na OTP

-znaczek rajdowy

-posiłek turystyczny - grochówka

- puchary i dyplomy dla drużyn

- opiekę przodownicką i przewodnicką na trasie

VII. OBOWIĄZKI   UCZESTNIKÓW

Każda drużyna jest zobowiązana do posiadania apteczki i przestrzegania KARTY TURYSTY.

UBEZPIECZENIE- członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską na 2017 rok są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie

 

VIII. PRZEBIEG   RAJDU   I   ZAKOŃCZENIE

Drużyny na punkty startowe dojeżdżają we własnym zakresie.

Po zameldowaniu się na starcie, wyruszają na trasę pod opieką przodowników

i przewodników PTTK.

godz. 13 00    -  przewidywane dojście drużyn uczestników rajdu do siedziby

                            szkoły   III LO im. M. Dąbrowskiej w Płocku

  

               Wybór najzabawniejszej pary wiosennej (każda drużyna wystawia do  

        Konkursu dziewczynkę i chłopca w przebraniu według własnego pomysłu)

        Konkurs na Najładniejszą Marzannę

 godz. 14 00 -  przewidywane zakończenie imprezy.

IX. REGULAMIN SĘDZIOWSKI

Wszystkie drużyny biorące udział w rajdzie mogą ubiegać się o główne nagrody:

Puchary za I, II, i III miejsce w klasyfikacji szkół podstawowych, gimnazjów i średnich oraz kół zakładowych PTTK. Podstawą do oceny jest suma punktów całego zespołu.

Wprowadza się następujące kryteria oceny:

1. Za każdą osobę zgłoszoną na rajd                                                     1 pkt

2. Za legitymację PTTK z aktualnie opłaconymi składkami                     5 pkt

3. Za posiadanie odznaki turystycznej w reprezentowanej dyscyplinie

    bez względu na jej stopień                                                                1 pkt

Uwaga ! Pozycje 2 i 3 regulaminu winy być potwierdzone odpowiednim

wpisem do karty zgłoszenia.

I. ORGANIZATORZY  

Komisja Turystyki Pieszej przy Oddziale  Miejskim PTTK w Płocku

SKKT – PTTK „Gobtroters” przy III LO im. M. Dąbrowskiej w Płocku

II. CELE  RAJDU

Popularyzacja kwalifikowanej turystyki pieszej

¨Aktywny wypoczynek po nauce i pracy

¨Poznanie okolic Płocka

¨Upowszechnienie wiedzy o zwyczajach ludowych w Polsce

¨Uczczenie roku „Wisła Łączy”

KOMANDOR  RAJDU – Bogdan Majewski

 

III. TERMIN

Rajd odbędzie się w dniu 18.03.2017r. bez względu na wszystkie możliwe przeciwności losu.

IV. TRASY  I   ICH   KIEROWNICY:

 

Ÿ     TRASA   P – 1                            Kol. Józef Wrzeszczyński, Roman.Jaskulski

Ÿ         Brwilno Górne (kościół) – Brwilno Górne (mogiła) - Maszewo – Płock III LO

    12  km

Start: Brwilno Górne (kościół)  o godzinie 8.30

Dojazd na trasę we własnym zakresie

Ÿ     TRASA   P –  2                           Kol. Roman Sadowski,  Anna Siulborska

Maszewo Duże – Leśniczówka Brwilno  – Płock III LO                            12  km

Start :  Parking przy sklepie spożywczym Maszewo Duże, ul.  Brwileńska   o godzinie 9.00  (dalej- szlak czerwony  )

Dojazd na trasę we własnym zakresie

Ÿ     TRASA   P – 3                     Kol. Hanna Jankowska,  Joanna Bojanowska

                                                           Zbigniew sokołowski, Jarosław Janicki

    Szlak turystyczny spacerowy na terenie miasta Płocka do III LO    

Opis szlaku w załączeniu                                                                           7  km  

Start : Plac przed stadionem Wisły o godzinie 1030 

    Dojazd na trasę we własnym zakresie

Ÿ    TRASA   P – 4                 dowolna    

V. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

Zgłoszenia na rajd należy kierować na adres: Oddział miejski PTTK Płock,

ul. Tumska 4   w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 13 marca 2017r

Wpisowe w wysokości:

Młodzież szkolna: członkowie PTTK – 5 zł, pozostała młodzież 7 zł

należy wpłacić do kasy Oddziału lub na konto : 84124031741111000028899941.Opiekunowie grup szkolnych opłat nie wnoszą.

 

VI .ŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

- punkty na OTP

-znaczek rajdowy

-posiłek turystyczny - grochówka

- puchary i dyplomy dla drużyn

- opiekę przodownicką i przewodnicką na trasie

VII. OBOWIĄZKI   UCZESTNIKÓW

Każda drużyna jest zobowiązana do posiadania apteczki i przestrzegania KARTY TURYSTY.

UBEZPIECZENIE- członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską na 2017 rok są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie

 

VIII. PRZEBIEG   RAJDU   I   ZAKOŃCZENIE

Drużyny na punkty startowe dojeżdżają we własnym zakresie.

Po zameldowaniu się na starcie, wyruszają na trasę pod opieką przodowników

i przewodników PTTK.

godz. 13 00    -  przewidywane dojście drużyn uczestników rajdu do siedziby

                            szkoły   III LO im. M. Dąbrowskiej w Płocku

  

               Wybór najzabawniejszej pary wiosennej (każda drużyna wystawia do  

        Konkursu dziewczynkę i chłopca w przebraniu według własnego pomysłu)

        Konkurs na Najładniejszą Marzannę

 godz. 14 00 -  przewidywane zakończenie imprezy.

IX. REGULAMIN SĘDZIOWSKI

Wszystkie drużyny biorące udział w rajdzie mogą ubiegać się o główne nagrody:

Puchary za I, II, i III miejsce w klasyfikacji szkół podstawowych, gimnazjów i średnich oraz kół zakładowych PTTK. Podstawą do oceny jest suma punktów całego zespołu.

Wprowadza się następujące kryteria oceny:

1. Za każdą osobę zgłoszoną na rajd                                                     1 pkt

2. Za legitymację PTTK z aktualnie opłaconymi składkami                     5 pkt

3. Za posiadanie odznaki turystycznej w reprezentowanej dyscyplinie

    bez względu na jej stopień                                                                1 pkt

Uwaga ! Pozycje 2 i 3 regulaminu winy być potwierdzone odpowiednim

wpisem do karty zgłoszenia.