Blue Flower

×

Błąd

Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

 

REGULAMIN Pieczonego Ziemniaka- 

( UWAGA! zmiana terminu!)

ORGAN1ZAT0RZY

Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Płocku

przy współudziale

Nadleśnictwa Łąck

Kierownictwo Tras

Trasa P-l - Jarosław Janicki, Joanna Bojanowska.

Trasa P-2 - Hanna Jankowska, Marek Lewandowski.

Trasa P-3 – Roman Jaskulski, Zbigniew Sokołowski

Cele Zlotu:

1. Aktywny wypoczynek po nauce i pracy.

2. Przybliżenie wiadomości o „Leśnym Kompleksie Promocyjnym".

3. Poznanie okolic Płocka.

TERMIN I TRASY Rajdu

Rajd odbędzie się 14 października 2017 r. bez względu na pogodę.

P-1 start 8.00

Płock(Odwach)- Radziwie – Dzierzążna -J. Jeziorko –Łąck 16 km

Dojazd na miejsce startu we własnym zakresie

P-2 start 8.40 Radziwie (Stocznia)-Dzierzążna - J.Jeziorko-

Łąck PKP-Łąck 11km

Dojazd na miejsce startu we własnym zakresie

P-3 start 9.50 pierwszy przystanek KM w Górach

Góry –Kutnowska-Rezerwat "Łąck"- Łąck 7 km

Dojazd na miejsce startu we własnym zakresie

Trasa P- 4 Trasa dowolna

Warunki Uczestnictwa - Zgłoszenia - Wpisowe

Wzlocie mogą uczestniczyć wszyscy , którzy prześlą karty zgłoszenia z numerem trasy i wpłacą wpisowe. Młodzież wszystkich szkół w wysokości : 5zł - członkowie PTTK, 7zł – pozostali. Dorośli: Młodzież szkolna może uczestniczyć tylko pod opieką pedagogiczną. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za postawę, przygotowanie i bezpieczeństwo swojej grupy. Zgłoszenia i wpisowe należy kierować na adres: Oddział Miejski PTTK w Płocku, ul. Tumska 4 do dnia 2.10.2017r. Opiekunowie grup szkolnych opłat nie wnoszą. Uczestnicy zlotu ubezpieczają się we własnym zakresie.

Osoby uczestniczące w imprezie dokonują wpłat na pokrycie kosztów jej organizacji. Rajd nie ma charakteru komercyjnego , jest imprezą non profit przygotowaną na zasadzie samoorganizacji.

Przebieg rajdu

Wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek (prowiant własny) odbędzie się na terenie Nadleśnictwa Łąck o godz.13.00.

Zakończenie zlotu, ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i dyplomów jest planowane o godz. 1330

Powrót do Płocka podstawionymi autobusami KM o godz. 1400 I tura

15.00 – II tura

O kolejności odjazdu będzie decydować kolejność zgłoszeń na rajd

Uczestnicy otrzymują

♦ Opiekę przodownicką na trasach

♦ Pamiątkowy znaczek

♦ Potwierdzenie punktów na OTP

♦ Dyplomy i puchary dla drużyn

♦ pieczonego ziemniaka

Obowiązki uczestników

♦ Przestrzeganie regulaminu oraz podporządkowanie się zarządzeniom kierownictwa zlotu

♦ przestrzeganie Karty Turysty i Kodeksu Drogowego

♦ każda drużyna powinna posiadać podręczną apteczkę

Postanowienia końcowe

Świadczenia przysługują tylko osobom uczestniczącym w zlocie. W przypadku

rezygnacji wpisowe nie będzie zwracane.

Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa