XLII Rajd "Do Miejsc Pamięci Narodowej"

w 100 Rocznicę Ozyskania Niepodległości

Rajd jest zaplanowany i realizowany
przy wsparciu Zarządu Głównego PTTK

I. ORGANIZATORZY
Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Płocku
SKKT- PTTK „Tuptusie" SP nr 20 w Płocku

II. KOMANDOR RAJDU – Kol. Katarzyna Kacprzak

III. KIEROWNICTWO TRAS
Trasa P-l - Kol.Kol. Jarosław Janicki, Zbigniew Sokołowski
Trasa P-2 - Kol.Kol. Roman Sadowski, Anna Siulborska
Trasa P-3 - Kol.Kol. Józef Wrzeszczyński, Marek Lewandowski

IV. CELE RAJDU
1. Popularyzacja kwalifikowanej turystyki pieszej,
2. Uczczenie 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski,
3. Uczczenie 85 rocznicy Oddziału Miejskiego PTTK w Płocku,
4. Aktywny wypoczynek po nauce i pracy,
5. Poznanie szlaków turystycznych okolic Płocka,
6. Odwiedzenie Miejsc Pamięci Narodowej na trasie szlaku.

V. TERMIN
Rajd odbędzie się w dniu 14.04.2018r. bez względu na wszystkie możliwe przeciwności losu.

VI. TRASY I ICH KIEROWNICY:

 TRASA P – 1
Płock ( Odwach) – Podolszyce – Borowiaczki ( SP nr 20) – 9 km
Start na trasę –Płock, Odwach – ul. Tumska 4 o godzinie 9.00

 TRASA P – 2
Borowiczki – Cekanowo (kaplica św. Huberta) –
Borowiczki ( SP nr 20) -8km
Start na trasę z pętli linii nr 3 w Borowiczkach o godzinie 9.10

 TRASA P – 3
Płock (Podolszyce Płd) – Borowiczki ( SP nr 20) - 5 km
Start na trasę z pętli linii nr 26 ( Jana Pawła II i Mazura) Podolszyce Płd.
o godzinie 10.00

 TRASA P – 4 dowolna

VII. ZGŁOSZENIA I WPISOWE
Zgłoszenia na rajd należy kierować na adres: Oddział miejski PTTK Płock,
ul. Tumska 4 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2018r

Wpisowe w wysokości 5 zł – członkowie PTTK, 7 zł – pozostali uczestnicy,
należy wpłacić do kasy Oddziału PTTK lub na konto : 84124031741111000028899941.Opiekunowie grup szkolnych opłat nie wnoszą.

Rajd nie ma charakteru komercyjnego, jest imprezą non profit na zasadzie samoorganizacji.

VIII .ŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
- punkty na OTP
- znaczek rajdowy
- posiłek turystyczny
- puchary i dyplomy dla drużyn
- opiekę przodownicką na trasie

IX. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
- Wyposażenie drużyny: strój turystyczny, apteczka książeczki OTP
- Wszystkich uczestników obowiązuje: Kodeks Ucznia, Kodeks Drogowy, Karta Turysty
- Grupy szkolne mogą wędrować tylko pod opieką nauczyciela.
- Opiekunowie grup odpowiadają za postawę i bezpieczeństwo grupy.

UBEZPIECZENIE- członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską na 2018 rok są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Pozostali uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie

X. PRZEBIEG RAJDU I ZAKOŃCZENIE
Drużyny na punkty startowe dojeżdżają we własnym zakresie.
Po zameldowaniu się na starcie, wyruszają na trasę pod opieką przodowników
i przewodników PTTK.

godz. 12 30 - przewidywane dojście drużyn uczestników rajdu do miejsca zakończenia rajdu -SP nr 20 Płock-Borowiczki

godz. 13 00-13.30 - przewidywane zakończenie imprezy i powrót do Płocka autobusami KM podstawionymi przez organizatorów.

XI. REGULAMIN SĘDZIOWSKI

Wszystkie drużyny biorące udział w rajdzie mogą ubiegać się o główne nagrody:

Puchary za I, II, i III miejsce w klasyfikacji szkół podstawowych, gimnazjów i średnich oraz kół zakładowych PTTK. Podstawą do oceny jest suma punktów całego zespołu.
Wprowadza się następujące kryteria oceny:
1. Za każdą osobę zgłoszoną na rajd 1 pkt
2. Za legitymację PTTK z aktualnie opłaconymi składkami 5 pkt
3. Za posiadanie odznaki turystycznej w reprezentowanej dyscyplinie
bez względu na jej stopień 1 pkt
Uwaga ! Pozycje 2 i 3 regulaminu winy być potwierdzone odpowiednim
wpisem do karty zgłoszenia.


DO ZOBACZENIA NA TRASACH RAJDU
Z TURYSTYCZNYMI POZDROWIENIAMI
ORGANIZATORZY

- Udział w rajdzie oznacza zgodę na powszechną publikację imienia, nazwiska, nazwy szkoły i miejscowości w protokołach odbioru nagród, listach uczestników, komunikatach końcowych, a także w informacjach prasowych i internetowych.
- Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
(Dz. U. 197 nr 133, poz. 883 z późn. zmianami), powyższe dane są zbierane przez PTTK Oddział Miejski w Płocku wyłącznie do celów organizacji rajdu.
www.pttk-plock.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.