Blue Flower

×

Błąd

Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

 

ORGANIZATOR

Oddział Miejski PTTK w Płocku

przy współpracy z SKKT – PTTK „Mechkon”  ZST Płock

CEL  RAJDU

Uczczenie 154  rocznicy Powstania Styczniowego

Aktywny wypoczynek po  nauce i pracy

 Poznanie szlaków turystycznych okolic Płocka

TERMIN  RAJDU

Rajd odbędzie się dnia  28 stycznia 2017  roku bez względu na pogodę na niżej wymienionych trasach.

KOMANDOR  RAJDU – Zbigniew Sokołowski

TRASY  I  ICH  KIEROWNICY

1.Trasa P – 1 : Kol. Maria Tkaczyńska

                          Kol. Marek Lewandowski       

                              

 Start godz. 10.00 – ul. Kazimierza Wielkiego ( Dom Technika)-

- Kąpielisko Miejskie Sobótka – Rybaki- Mostowa – ZST                - 5km

2. Trasa P – 2 : Kol. Jarosław Janicki

                           Kol. Zbigniew Sokołowski

 

Start-10.00 – Odwach ( ul.Tumska4) –Pomnik Generała Zygmunta Padlewskiego-ul. Powstańców- ul. Słoneczna – ZST                       -  5km               

                                     

3. Trasa P -3 : Kol. Roman Sadowski

                          Kol. Anna Siulborska      

 

Start godz. 9.30 – Borowiczki koło Cukrowni – ul. Gmury – Cmentarz Garnizonowy – ZST                                                                           - 10km

 

 

4. Trasa P-4  – trasa dowolna

 

 

 

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

Zgłoszenia na rajd należy kierować na adres : Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK

 w Płocku, ul. Tumska 4 do dnia 23.01.2017r

Wpisowe w wysokości 5 zł – członkowie PTTK, 7 zł – pozostali uczestnicy, należy wpłacać do kasy Oddziału PTTK

Opiekunowie grup szkolnych opłat nie wnoszą.

ŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

-    znaczek rajdowy

-    punkty na OTP

-    puchary i dyplomy dla drużyn

-    opiekę przodownicką i przewodnicką na trasie

Obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty i Kodeksu Drogowego.

Każda drużyna zobowiązana jest posiadać podręczną apteczkę.

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

PRZEBIEG RAJDU I ZAKOŃCZENIE

Drużyny na punkty startowe dojeżdżają we własnym zakresie.

Po zameldowaniu się na starcie, wyruszają na trasę pod opieką przodowników i przewodników PTTK.

Organizatorzy oczekują na uczestników rajdu na terenie Zespołu Szkół

Technicznych  Al. Kilińskiego 4   Płock.

Około godziny 12.00  odbędzie się ognisko turystyczne (prowiant własny)

i zakończenie rajdu.

REGULAMIN  SĘDZIOWSKI

Wszystkie drużyny biorące udział w rajdzie mogą ubiegać się o puchary

za I, II i III miejsce w klasyfikacji szkół podstawowych, gimnazjów, średnich i Kół Zakładowych PTTK.

Podstawą do oceny jest suma punktów całego zespołu.

Wprowadza się następujące kryteria oceny:

1. Za każda osobę zgłoszoną na rajd                                                  - 1pkt

2. Za legitymację PTTK z aktualnie opłaconymi składka                     - 5pkt

3. Za posiadanie odznaki turystycznej w reprezentowanej dyscyplinie

    bez względu na jej stopień                                                             - 1pkt

4. Za program zaprezentowany przy ognisku  do                                 - 20pkt

5. Dodatkowo według uznania sędziów za zachowanie się drużyn

    w czasie marszu i na terenie zakończenia do                                    -  5pkt

Pozycje 2 i 3 regulaminu winny być potwierdzone odpowiednim wpisem do karty

zgłoszenia.

DO  ZOBACZENIA  NA  TRASACH  RAJDU

Z   TURYSTYCZNYM   POZDROWIENIEM