Blue Flower

×

Błąd

Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

 

 X X X V I II R A J D „ C I Ż E M K A " 22.10.2016

Rajd dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Płocka

ORGANIZATORZY Oddział Miejski PTTK w Płocku SKKT – PTTK ,,Małachowianka"

Kierownictwo Rajdu Komandor: Anna Siulborska Skarbnik: Katarzyna Chojnowska Sekretariat: Maria Iwanowska, Aleksandra Piasecka Julia Pakulska, Wiktoria Mucharska Jolanta Szulecka, Joanna Sikorska

TRASY RAJDU  Wszystkie trasy Rajdu zlokalizowane są na terenie miasta Płocka. 

Rozpoczęcie Rajdu nastąpi o godz. 9:00 na Starym Rynku. 

Każda drużyna musi zameldować się na punktach kontrolnych.

 Na starcie i punktach kontrolnych drużyny otrzymują zadania do rozwiązania.  Finał Rajdu następi w L.O. im. Marsz. St. Małachowskiego.

 Organizatorzy oczekują uczestników Rajdu od godziny 11:00 w gmachu L.O.

 Wręczenie dyplomów i uroczyste zakończenie odbędzie się o godzinie 12:00. CELE RAJDU

 Poznanie miasta i okolic Płocka  Popularyzacja turystyki pieszej i regionu płockiego  Nauka przez zabawę  Aktywny wypoczynek po pracy i nauce

REGULAMIN 1. Do udziału zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

2. Koszt uczestnictwa w Rajdzie wynosi: ✖ 4 zł dla członków PTTK ✖ 6 zł dla innych uczestników (opiekunowie opłat nie wnoszą)

3. Zgłoszenia drużyn szkoły powinny składać w Odziale Miejskim PTTK w Płocku, ul. Tumska 2 do 19.10.2016

4. Opiekunowie grup odpowiadają za bezpieczeństwo i zdyscyplinowanie drużyny.

5. Wszystkich obowiązuje Kodeks Ucznia, Kodeks Drogowy i Karta Turysty. 6. Drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie. Osoby uczestniczące w imprezie dokonują wpłat na pokrycie kosztów jej organizacji. Rajd nie ma charakteru komercyjnego , jest imprezą non profit przygotowaną na zasadzie samoorganizacj

 

 

             

           KLUB  TURYSTYKI  MOTOROROWEJ MOTOMEDYK   PRZY

                     ODDZIALE  MIEJSKIM  PTTK  W  PŁOCKU

 

   Z  A  P  R  A  S  Z  A na ANDRZEJKOWY   RAJD 

      ZAKOŃCZENIE    SEZONU   TURYSTYCZNEGO ,                           

                       TURYSTÓW  ZMOTORYZOWANYCH  PTTK

                                     „  SOCZEWKA – 2016”

 

 

  Sobota 26 listopada.2016 r

 

  - od godz.9,00 do 10,00  przyjmowanie uczestników Rajdu na terenie

                          byłej  Szkoły Podstawowej Nr.8

                          ul. Kazimierza Wielkiego 29

         godz. 10,00 do 13,00 zwiedzanie  Kościoła Starokatolickiego

                                    Mariawitów, Świątyni  Miłosierdzia i Miłości

                                    w Płocku – Katedry Mariawickiej.

         Godz. 13,00 – 14,30 spacer po Płockiej Starówce.

         godz. 15,00 -           przyjazd  do  Soczewki ,

         godz. 15,30 – 16,00  obiad.

         godz. 16,00 -  Spotkanie  turystyczne w tym:

                              mała  giełda  turystyczna  ,organizator proponuje

                              aby  uczestnicy  Rajdu przywieźli z  sobą mapy,

                               foldery ,przewodniki  itp. związane z ich  miastem

                               będzie   możliwość  wymiany.

         Godz. 19,00  Andrzejkowa  Biesiada Turystyczna

   Niedziela 27 listopada 2016 r

 

          godz.  9,00 śniadanie,

          godz. 10,00 spacer,

          godz. 12,30 obiad,

          godz. 13,30 Zakończenie  Rajdu i  wykwaterowanie

 Impreza  motorowa  została  zatwierdzona  jako  impreza  o  randze

 Regionalnej  pod  Nr.  101/16  KTM  ZG  PTTK

         UWAGA:

                        Po otwarciu  Rajdu  rozkład  czasowy  może  ulec  zmianie.

    

   ORGANIZATOR                                                                                                                                                                                                           

  • Klub  Turystyki  Motorowej   PTTK„ Motomedyk „ w  Płocku
  • Oddział  Miejski  PTTK  w  Płocku  przy  współpracy :
  • Urząd  Miasta    Płocka
  • Urząd  Gminy Nowy Duninów
  • Starokatolicki Kościół  Mariawitów

  PATRONAT  HONOROWY  NAD  RAJDEM  OBJĘLI  

*      Wójt  Gminy  Nowy  Duninów                        -   Pan  Mirosław Krysiak

     KIEROWNICTWO  RAJDU

 *    Komandor                                                               Józef          Wrzeszczyński

 *    V-ce Komandor  ds.  organizacyjnych                   Barbara      Skowrońska

 *    V-ce Komandor                                                      Zbigniew   Barański                                                     

 *    Sekretarz                                                                 Zygmunt   Różalski

 *    Skarbnik                                                                  Maria        Borzewska

 *    Organizator                                                             Maciej       Nowogórski

 *    Organizator                                                             Sławomir  Tomes

CEL   RAJDU

    Turystyka - m.Płock ; Soczewka - Rekreacja

TERMIN    RAJDU

  Rajd  odbędzie  się  w  dniach  26.11 – 27.11 br w Ośrodku Szkoleniowo- Wypoczynkowym

 „MAZOWSZE” w Soczewce

  WARUNKI  UCZESTNICTWA .

Uczestnikami Rajdu mogą być turyści motorowi którzy do dnia 14.11.br  prześlą  zgłoszenia na  załączonych kartach i wpłacą wpłatę na pokrycie kosztów uczestnictwa w Rajdzie-  125,00 zł

   UWAGA, UWAGA !!! – Koledzy  o imieniu  ANDRZEJ  płacą  tylko             -  75,00 zł

   Dzieci  do lat  14                                                                                                      -  80,00 zł

   Jest możliwość rezerwacji noclegu  25.11/26.11 br w  cenie                                   -  30,00 zł

   Zgłoszenia wraz z kserokopią dowodu wpłaty należy przesłać na adres:

   09-402 PŁOCK ul. Lotników  3 m 22

   tel. kom. 510 568 096 . e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 I O/M  PKO  S.A. 84 1240 3174 1111 0000 2889 9941  z  dopiskiem

 „Andrzejkowy Rajd  Zakończenie Sezonu Turystycznego  SOCZEWKA - 2016”

   Rajd jest  Non-profit, nie ma charakteru komercyjnego .

  Rajd organizowany jest na zasadach samoorganizacji ,siłami wolontariatu zgodnie ze Statutem PTTK

  ( na podstawie art.10 pkt.3 ustawy z dn.24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku  publicznego i

  o wolontariacie ( Dz.U.z 2003 r nr.96 poz.873 z późniejszymi zmianami).  

   ŚWIADCZENIA

   W  ramach  wpisowego  organizator  zapewnia  :

  *   nocleg z 26.11 na 27.11. br,

  *   obiad  w  sobotę  26.11. br

  *   Andrzejkowa  Biesiada Turystyczna 26.11.br,

  *   śniadanie  i  obiad  w  niedzielę  27.11.br,

  *   zwiedzanie Kościoła  Starokatolickiego  Mariawitów

 *   zwiedzanie  Płockiej  Starówki  z przewodnikiem,

 *   wlepka  Rajdowa i  pieczątka

 *  znaczek Rajdowy.

 * potwierdzenie uczestnictwa w książeczkach Turystycznych

 * możliwość  zweryfikowania Odznaki Krajoznawczej Ziemi Płockiej

                     .

          OBOWIĄZKI    UCZESTNIKÓW

              *   przestrzeganie  regulaminu  i  programu  Rajdu ,

             *   Przestrzeganie  zasad  ruchu  drogowego , kultury turystycznej ,ochrony  przyrody  i  zabytków ,

             *   dbanie  o  mienie  własne , współuczestników  i  organizatora  Rajdu,

             *   posiadać  ważną  legitymację  PTTK , książeczkę  MOT /TM ,

             *   Przodownicy  Turystyki  Motorowej  winni  posiadać  legitymację  PTM  i  pieczątkę,

             *   wyposażenie  pojazdu  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami ,

              

                

             POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

                   Rajd  odbędzie  się  bez względu  na  pogodę. W  przypadku  nie  przybycia  na  Rajd  wpisowe

                    Nie  ulega  zwrotowi .

                   Członkowie PTTK z opłaconą składką  członkowską na 2016 r są ubezpieczeni od następstw

                   Nieszczęśliwych wypadków. Pozostali  uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie.

                    Organizatorzy  nie ponoszą  odpowiedzialności  za  wypadki  i  szkody  wynikłe  w  czasie  trwania 

                    imprezy.

                    Uczestnicy  ponoszą  odpowiedzialność  za  wyrządzone  szkody  i  straty w  miejscu  zakwaterowania

                    w  czasie  imprezy . 

                    Ostateczna  interpretacja  niniejszego  Regulaminu  należy  do  ORGANIZATORA.

                    Wszelkie  informacje  można  uzyskać  pod  numerem  telefonu :

                     510 568 096.