XL Rajd "Ciżemka"      27.10.2018r

 

ORGANIZATORZY

Oddział miejski PTTK w Płocku
ORAZ
SKKT–PTTK „Małachowianka"

KIEROWNICTWO RAJDU

KOMANDOR: Violetta Kilarska;
SKARBNIK: Maria Borzewska;
SEKRETARIAT: Bartosz Czarski, Aleksander Dyka,
Łukasz Owczarek

TRASY RAJDU

 •  Wszystkie trasy Rajdu są zlokalizowane są na terenie miasta Płocka;
 •  Rozpoczęcie Rajdu nastąpi o godz.9:00 na Starym Rynku;
 •  Każda drużyna musi zameldować się na punktach kontrolnych;
 •  Na starcie i punktach kontrolnych drużyny otrzymują zadania do rozwiązania;
 •  Finał Rajdu nastąpi w L.O. im. Marsz. St. Małachowskiego;
 •  Organizatorzy oczekują uczestników Rajdu od godz.11:00  w gmachu szkoły;
 •  Wręczenie dyplomów i uroczyste zakończenie odbędzie się o godz.12:00.

CELE RAJDU

 •  Poznanie miasta i zabytków Płocka;
 •  Uczczenie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski;
 •  Uczczenie 85. Rocznicy Oddziału Miejskiego PTTK;
 •  Popularyzacja turystyki pieszej i regionu płockiego;
 •  Nauka przez zabawę;
 •  Aktywny wypoczynek po pracy i nauce;

REGULAMIN

1. Do udziału zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
2. Koszt uczestnictwa w Rajdzie wynosi:

 •  5zł – dla członków PTTK;
 •  7zł – dla innych uczestników.

3. Zgłoszenia drużyn szkoły powinny składać w Oddziale Miejskim PTTK w Płocku, ul. Tumska 2 do 24.10.2018 r.
4. Opiekunowie grup odpowiadają za bezpieczeństwo i zdyscyplinowanie drużyny,
5. Wszystkich obowiązuje Kodeks Ucznia, Kodeks Drogowy
i Karta Turysty,
6. Drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie.
Osoby uczestniczące w imprezie dokonują wpłat na pokrycie kosztów jej organizacji. Rajd nie ma charakteru komercyjnego,                                                                 jest imprezą non profit przygotowaną na zasadzie samoorganizacji.

REGULAMIN SĘDZIOWSKI

Wszystkie drużyny biorące udział w Rajdzie ubiegają się o puchary za I, II, III miejsce w klasyfikacji szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Wprowadza się następujące kryteria oceny:
1. Za każdą osobę zgłoszoną na rajd 1pkt.
2. Za legitymację PTTK z aktualnie opłaconą składką 5pkt.
3. Za posiadanie odznaki turystycznej 1pkt.
4. Za nieprzestrzeganie regulaminu Minus 5-50pkt.
5. Odrębna punktacja za rozwiązane zadania konkursowe Punktacja podana
przy zadaniach.

Regulamin "Ciżemki" dostępny na stronie Małachowianki:
malachowianka.edu.pl

SKKT – PTTK „Małachowianka"
Zaprasza na XL Rajd „Ciżemka" w dniu 27.10.2018r.