Zachęcamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz

ponadgimnazjalnych do skłdania prac na XXVI Ogólnopolski Młodzieżowy

Konkurs Krajoznawczy " Poznajemy Ojcowiznę"

Prace należy złożyć do 25.01.2019r w  Oddziale Miejskim PTTK Płock.

Regulamin konkursu dostępny w siedzibie PTTK ul. Tumska 4 Płock

lub na  stronie ZG PTTK

http://www.mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/poznajemy-ojcowizne