Blue Flower

×

Błąd

Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

 

            Regulamin Rajdu Uśmiech Stokrotki i Niezapominajki

ORGANIZATOR   

      Oddziału Miejskiego PTTK w Płocku

Przy współpracy Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim

CELE RAJDU

  1. Czynny wypoczynek po pracy i nauce.
  2. Popularyzacja Regionu Płockiego i turystyki kwalifikowanej

      3.   Uczczenie Roku Turystyka Łączy Pokolenia

KIROWNICTWO RAJDU:

Komandor            Joanna Bojanowska

Skarbnik               Maria Borzewska

Sekretarz              Jadwiga Kamińska

 KIEROWNICTWO TRAS:

                                              

P 1 – Hanna Jankowska ,  Marek Lewandowski, Anna Siulborska

P 2 – Roman Sadowski, Jarosław Janicki, Zbigniew Sokołowski ,Roman Jaskulski

                                                                           

TERMIN RAJDU
Rajd odbędzie się w dniu 14 maja  2016r. bez względu na pogodę

 na podanych niżej trasach.

TRASY  RAJDU

      Trasa P - 1

Rogozino ( kościół) –Dźwierzno- Józinek – Leszczyn Szlachecki                                                                                          ( szkoła )                                                                                     -  12 km

Start o godz. 9.15.

 Dojazd we własnym zakresie

P – 2 Płock ( Otolińska przejazd PKP) – Kostrogaj- Brochocin (sklep) – Brochocinek – Dźwierzno – Leszczyn Szlachecki ( szkoła )                                                                                           Start godz. 800                                                                                      -  14 km

 

     P – 3      Trasa dowolna

 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA - ZGŁOSZENIA I WPISOWE

Wrajdzie mogą uczestniczyć wszyscy , którzy prześlą karty zgłoszenia z numerem trasy i  wpłacą wpisowe. Młodzież wszystkich szkół w wysokości : 4zł - członkowie PTTK, 6zł – pozostali. Młodzież szkolna może uczestniczyć tylko pod opieką pedagogiczną. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za postawę, przygotowanie i bezpieczeństwo swojej grupy. Zgłoszenia i wpisowe należy kierować na adres: Oddział Miejski PTTK w Płocku, ul. Tumska 4 do dnia 09.05.2016r. Opiekunowie grup szkolnych opłat nie wnoszą. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

Osoby uczestniczące w imprezie dokonują wpłat na pokrycie kosztów jej organizacji. Rajd nie ma charakteru komercyjnego , jest imprezą non profit przygotowaną na zasadzie samoorganizacji.

ŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI

 Uczestnicy otrzymują:

-         znaczek rajdowy

-         punkty na OTP wpisane do książeczek OTP

-         puchary i dyplomy dla drużyn

-         opiekę przodownicką  na trasach

-         ognisko ( prowiant własny)

Na miejscu możliwość zakupu słodyczy i napojów w sklepiku szkolnym.

Członkowie PTTK z opłaconą składką na rok 2015 są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie.

 

Przebieg i zakończenie Rajdu

Drużyny pokonują trasę Rajdu z przodownikiem i docierają na metę zlokalizowaną na terenie Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim. Tam o godz. 1300  odbędzie się ognisko turystyczne i  zakończenie Rajdu.

O godz. 1330  zostaną podstawione autobusy Komunikacji Miejskiej, które przewiozą uczestników rajdu do Płocka.

Organizatorzy proponują udział w loterii fantowej organizowanej przez Szkołę Podstawową w Leszczynie Szlacheckim  – cena jednego losu – symboliczna złotówka. ( 1,00 zł)